fbpx

各類宴會 / 包場 / 派對 /會議

9 個活動

謝師宴 / 畢業派對

4 個活動

講座 / 會議 / 銷售活動

13 個活動

生日派對 / 百日宴 /

0 個活動
3 個活動

婚宴 / 證婚套餐

10 個活動

公司派對 / Annual Party

最受歡迎派對 / 活動

以酒店 (或場所) 分類

3 個活動

雅格酒店

1 個活動

逸東酒店

1 個活動

荃灣帝盛酒店

1 個活動

粵海華美灣際酒店

2 個活動

百樂酒店

1 個活動

灣仔帝盛酒店

1 個活動

海洋公園酒店

3 個活動

歷山酒店

4 個活動

帝苑酒店

2 個活動

君立酒店

1 個活動

九龍海灣酒店

3 個活動

九龍東皇冠假日酒店

5 個活動

Runhotel 讀者專享 價格優勢

透過 Runhotel 網站向酒店查詢各包場活動,酒店會給你最優惠的價錢,或 Runhotel 讀者專屬禮遇。 Runhoel 明白價格對各用家的重要。